Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Spolupráce > Spolupracující firmy

Recenze spolupracujících firem

barum.jpg
Barum Continental, spol. s r.o.
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně patří mezi klíčové partnery společnosti Barum Continental spol. s r.o. Obě strany spolu již několik let úzce spolupracují, zejména v oblasti poskytování nabídek odborných prací, účasti studentů na řešitelských projektech, či poskytování témat pro bakalářrské a diplomové práce. Velmi si vážíme spolupráce v oblasti vývoje a výzkumu. Velmi úzkou spolupráci máme s Fakultou technologickou a Fakultou managementu a ekonomiky. Aktivně se podílíme na spoustě projektů, které propojují teoretické znalosti s praxí.

Ing. Martin Mušínský


hp.jpg
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je pro HP TRONIC jako naše „domácí vzdělávací instituce“ klíčovým partnerem k trhu práce, který má pro nás základní důležitost. Po celou dobu naší existence, to je více než 20 let, udržujeme intenzivní formální i neformální kontakty a spolupráci s UTB. Mnoho našich vedoucích pracovníků zahájilo svoje zapojení se do pracovního života jako brigádníci nebo stážisti v HP TRONICu ještě dlouho před ukončením svého studia. Velice nás proto těší aktivní přístup současného vedení UTB, ať je to akce „Nadaných studentů“ nebo „Talentu MK“. Jsme přesvědčeni, že úzká spolupráce v rámci projektů, bakalářských či jakýchkoliv jiných prací je oboustranně velice užitečná. Zároveň vnímáme aktivní zájem ze strany studentů jako velmi důležitý předpoklad dobrého výsledku a jsme rádi, že máme štěstí právě na takovéto studenty i v rámci uvedených konceptů spolupráce Fakulty managementu a ekonomiky či Fakulty multimediálních komunikací. V neposlední řadě se nám jeví toto partnerství mezi vzděláváním a praxí velice užitečné také pro soustavné navyšování kvality celé vzdělávací instituce, což je nám v případě UTB zvlášť drahé!
Dr. Ladislav Vrdlovec, Ing. Petra Trčková
 

hame.jpg
Hamé, s.r.o.
S Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně úzce spolupracujeme v oblasti poskytování témat pro bakalářské a magisterské diplomové práce. V oblasti vývoje a inovací se studenty aktivně řešíme praktické projekty a umožňujeme jim vykonávat praxi. Studenti si tak mohou ověřit, jak lze teoretické zkušenosti, které získali při studiu, prakticky využít ve velké potravinářské firmě. Vítáme mladé lidi s nápady, energií do práce a chutí učit se novým věcem. Studenti v Hamé také využijí a rozvíjí své znalosti cizích jazyků, protože naše společnost nepůsobí jen na území České a Slovenské republiky, ale už řadu let úspěšně dobývá i zahraniční teritoria. Ti nejlepší praktikanti mají šanci se ucházet o práci na výrobním, vývojovém, logistickém, obchodním či marketingovém oddělení.

RNDr. Marcela Mitáčková

Seznam dalších spolupracujících firem ke stažení zde