Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Spolupráce > Pracovní stáže studentů

Pracovní stáže studentů

Projekt PERSPEKTIVA realizuje mimo jiné i praxe a stáže.

Cílem je zajistit firmám talentované studenty, aby pomohli řešit jejich problémy, překonávat bariéry a hledat nové cesty. Možností spolupráce je mnoho - zadání bakalářské nebo diplomové práce, vypracování analýzy, popřípadě studie, navržení a realizace výzkumu či experimentu, vedení administrativy aj. Díky projektu je možné získat stážisty ze všech fakult UTB ve Zlíně i VOŠE Zlín, což pokrývá téměř 50 bakalářských a 55 navazujících magisterských oborů. Aktuálně se Centrum spolupráce specializuje především na zajišťování studentů z Fakulty multimediálních komunikací a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín. 

Výběr stážistů, kteří studují Marketingové komunikace na Fakultě multimediálních komunikací probíhá pod záštitou jedinečného konceptu Talent MK. Více informací zde

  Tradičně jsou studenti vybíráni buď na základě vypracovaného zadání, které v rámci workshopu zadá sama firma, nebo dle individuálních požadavků zájemce o stážistu. Tím je zaručeno, že zvolený student bude jeden z nejlepších. Firma tak může získat perspektivního budoucího zaměstnance, zjistit jak kvalitní vzdělání poskytuje UTB ve Zlíně, získat nové kontakty a zjednodušit si komunikaci s celou univerzitou díky jednomu centrálnímu místu. 

V rámci projektu PERSPEKTIVA byli vybráni studenti již do těchto firem:   

                   PR oddělení
                   Brand management
                   Projektové oddělení
                   Finance


Koncept Talent MK umožnil spolupráci se studenty následujícím firmám:

TES VSETÍN, a.s.
KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.
5M s.r.o.
HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.
BenedaGroup.com
Comtech Group, spol. s.r.o.
Barum Continental spol. s r.o.
Alegro Group CZ, s.r.o.
Avonet, s.r.o.
Handball Club Zlín
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
ZLINER s.r.o.
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
CREAM Real Estate, s.r.o.

Další možnosti výběru studentů

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně působí další organizace a projekty, které také realizují stáže. V případě zájmu se můžete obrátit i na ně.


kariera_logo.PNG
 
Cílem portálu Kariera.utb.cz je podpora konkurenceschopnosti českých podniků a společností prostřednictvím rozvoje úzké spolupráce mezi zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi a studenty již v průběhu studia.
 
Primárně portál podporuje zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, k čemuž přispívá i přímá podpora realizace odborných praxí a stáží studentů u zaměstnavatelů v rámci České a Slovenské republiky a individuálně i dalších praxí v zahraničí.
K další klíčové službě patří poskytnutí opory systému vzdělávání v prostředí LMS Moodle pro všechny formy vzdělávání včetně podnikového a celoživotního nebo sdílení informací o možnostech získání stipendií a jiných formách spolupráce v průběhu studia.

Odkaz na domovskou stránku.
 
 


Projekt SYNAPSE je aktivitou Univerzitního institutu, jehož cílem podporovat spolupráci Univerzity Tomáše Bati s firmami při realizaci praxí. 
 
Studentům přináší SYNAPSE nadstandardní nabídku praxí, komfortní  přístup k nabídkám, množství nových informací z firemního prostředí, certifikát po absolvování praxe, nové kontakty a náskok před ostatními na trhu práce.

Firmám nabízí bezplatné služby v oblasti zprostředkování praxí a stáží, individuální jednání s odborníkem na trh práce, větší vliv na odborný profil studentů UTB ve Zlíně, získání nových zaměstnanců a jednodušší komunikaci s univerzitou. 

Z hlediska specializace se projekt orientuje na výběr studentů z Fakulty technologické, Fakulty aplikované informatiky a Fakulty managementu a ekonomiky.
 
Odkaz na domovskou stránku.
 

Nadaní studenti realizuje Fakulta managementu a ekonomiky pro podporu vlastních studentů. Umožňuje jim prohloubit jejich znalosti a dovednosti, a zvýšit tak jejich šanci na dobré uplatnění na trhu práce. 
 
Projekt je cílen na studenty magisterského studia, kterým poskytuje speciální přednášky a semináře vedené odborníky z praxe, interaktivní výuku, exkurze a odborné stáže v partnerských firmách. 

Firmám může nabídnout zpracování projektů dle individuálních potřeb, spolupráci s nejlepšími studenty, a možnost jejich výchovy vbudoucích zaměstnanců.


Odkaz na domovskou stránku.