Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Spolupráce > Nabídka služeb pro firmy > Fakulta managementu a ekonomiky

 fame_logo_cz_rgb_m2-(1).jpg

Fakulta managementu a ekonomiky poskytuje následující služby:

 • Vypracování analýz, studií a rešerší dle individuálního zadání
  • makroekonomický vývoj společnosti, ekonomické prostředí ČR
  • finanční řízení a výkonnost podniku, implementace konceptů a nástrojů pro řízení výkonnosti (BSC, EVA, procesní řízení podniku, controlling a další), oblast bankovnictví a pojišťovnictví, implementace mezinárodních účetních standardů, obchodování na kapitálových trzích, řízení devizových rizik
  • marketingový výzkum, nové marketingové trendy, řízení vztahů se zákazníky, návrhy etických kodexů. projekty motivace a personálního řízení
  • diagnostikace stavu konkurenceschopnosti, modelování a plánování materiálových toků, aplikace metod průmyslového inženýrství
  • zpracování programů a strategií rozvoje obcí, měst a regionů, demografické a regionální analýzy
  • statistické zpracování dat, vyhodnocování dotazníkových šetření, statistické řízení jakosti
 • Spolupráce s Centrem aplikovaného ekonomického výzkumu v oblastech měření výkonnosti podniků a klastrů, managementu ve zdravotnictví, společenské odpovědnosti firem, využití benchmarkingu a znalostního managementu pro řízení organizací

Kompletní nabídka služeb je dostupná na externím odkazu zde
 

Reference, dosažené výsledky:

 • Spolupráce s významnými partnery na regionální i celorepublikové úrovni
  • Moravský peněžní ústav
  • Slovácké strojírny, a.s.
  • Barum Continental spol. s.r.o.
  • Baťa a.s.
  • Gumotex Břeclav, a.s.
  • Greiner packing Slušovice, s.r.o.
  • HP Tronic spol. s.r.o.
  • Mitas, a.s.
 • Prestižní certifikát Diploma Supplement Label od Evropské komise, který zvyšuje status univerzity mezi ostatními evropskými školami
 • Jedinečná nabídka kurzu Microeconomics of Competitiveness vyvinutý na Harvard Business School (Boston, USA)
 • Realizace projektu Nadaní studenti, v němž se ti nejlepší uplatňují jako stážisté v partnerských firmách