Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Spolupráce > Nabídka služeb pro firmy > Fakulta aplikované informatiky

 

Fakulta aplikované informatiky poskytuje následující služby:

 • Využití přístrojového vybavení FAI – kompletní nabídka přístrojů je k dispozici u pracovnice kontaktního místa FAI (viz níže) a na webovém portálu FAI
 • Služby Vědecko-technického parku ICT
  • pronájem prostor pro regionální i nadnárodní firmy.
  • podnikatelský inkubátor (PI) – pro studenty a akademiky (zázemí a metodická podpora např. pro firmy typu spin-off).
  • centrum pro transfer technologií (CTT) – pro všechny zúčastněné
 • Služby poskytované regionálním výzkumným centrem CEBIA-Tech
  • Řešení komplexních VaV úkolů podle požadavků partnera formou smluvního (zakázkového) výzkumu, řešení VaV záměrů partnera formou kolaborativního výzkumu a odborné konzultační služby v oblastech bezpečnostního výzkumu, aplikace inženýrské informatiky a alternativních zdrojů energie. 
 • Pořádání vzdělávacích kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání
 • Pořádání mezinárodních i národních konferencí (např. Principia Cybernetica, Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací, BTSM, Pragoalarm, aj.) 
Kompletní nabídka služeb je dostupná na externím odkazu zde

Reference, dosažené výsledky:

 • Spolupráce s významnými průmyslovými partnery na regionální i celorepublikové úrovni
  • Accenture Central Europe B.V. Praha
  • AVONET, s. r. o. Zlín
  • Barum Continental spol. s.r.o.
  • Evector, s.r.o. Kunovice
  • EVPÚ Defence s. r. o. Uherské Hradiště
  • IBM Czech Republic, Ltd. Praha
  • Microsoft s.r.o.
  • ON SEMICONDUCTOR s.r.o. Rožnov p.R.
  • Siemens, s.r.o.
  • Slovácké strojírny, a. s. Uherský Brod
  • TAJMAC-ZPS, a.s.
  • Tieto Czech s.r.o.
  • Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR Praha, VOP-026 Šternberk
 • Udělení Ceny Rolex Awards (1999) prof. Ing. Karlu Kolomazníkovi, DrSc. za objev enzymatické hydrolýzy kožedělného odpadu (realizováno v praxi).