Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace

Zdravotnictví

Etika ve zdravotnické praxi – kasuistický seminář
Umírání a smrt v dnešní společnosti – tabu moderní doby?
Herní terapeut ve zdravotnických a sociálních zařízeních
Kurz rozvoje tvořivé činnosti u pracovníků ve zdravotnictví a u jejich pacientů s využitím technik expresivních terapií
Týraná žena / muž
Péče porodní asistentky o onkologicky nemocnou klientku
Základy kinestetické mobilizace - 2. část
Hematologie a transfuzní problematika
Kurz laické první pomoci pro pracovníky UTB
Jak napsat odborný článek