Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace

Potravinářství

Faremní zpracování mléka
Sýroznalecké kurzy pro obchodníky
Sýroznalecké kurzy pro gastronomy, laiky i gurmány 
Školení a výcvik v oblasti senzorické analýzy pro pracovníky v potravinářském průmyslu dle ČSN ISO 8586-1