Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace

Přípravné kurzy

Přípravný kurz pro uchazeče o studium - bakalářský obor Marketingové komunikace
Přípravný kurz pro uchazeče o studium - navazující magisterský obor Marketingové komunikace

Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do Ateliéru designu obuvi
Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do Ateliéru designu oděvu
Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do Ateliéru 3D design
Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do Ateliéru grafický design
Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do Ateliéru reklamní fotografie
Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do Ateliéru vizuální komunikace
Jednodenní přípravný kruz k přijímacímu řízení do Ateliéru design skla
Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do Ateliéru prostorová tvorba

Přípravný kurz ke studiu angličtiny pro studenty oboru Angličtina pro manažerskou praxi

Přípravný kurz z matematiky pro přijímací zkoušky
Přípravný kurz z matematiky a cizího jazyka
Komplexní přípravný kurz pro studijní program Ekonomika a management
Komplexní přípravný kurz pro studijní program Hospodářská politika a správa
Přípravný kurz pro obor Management ve zdravotnictví