Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace

Ekonomika, marketing, management

Ekonomika

Nákladový management: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení
Kalkulace nákladů: Jak přesně spočítat náklady na výkony firmy

Finance

Základy reálných investic
Základy mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
Zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele
Investování na finančních trzích
Daně individuálního podnikatele v praxi
Základy účetnictví (Účetnictví pro nefinanční manažery)
Hospodaření nepodnikatelských organizací
Reforma účetnictví organizací veřejné správy
Základy financí pro nefinanční manažery
Finanční řízení a rozhodování podniku 

Management

Customer Relationship Management
Management značky
Řízení lidských zdrojů a konkurenceschopnost podniku
Business Controllling - efektivní nástroj řízení firmy v konkurenčním prostředí
Personální management (Řízení lidských zdrojů)
Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
Corporate Social Responsibility a Manažerská etika

Marketing

Odborné semináře pro veřejnost: Public Relations, Manažerské dovednosti, Marketingový výzkum, Tvorba komunikační strategie, Kreativita v reklamě, Copywriting