Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Spolupráce > Centrum spolupráce

Centrum spolupráce pro vzdělání, vědu a inovace

Jednou z klíčových aktivit (více o klíčových aktivitách zde) projektu je provoz Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace, které poskytuje firmám i institucím řadu svých služeb a současně slouží jako kontaktní místo zajišťující pružnou komunikaci mezi univerzitou a zájemci o spolupráci. 
 
Centrum spolupráce firmám a institucím nabízí:
  • Umožnění prezentace podnětů pro spolupráci na půdě Univerzity Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín studentům i akademickým pracovníkům v rámci workshopů
  • Umožnění zadávání praktických úkolů studentům v rámci pořádaných workshopů
  • Nalezení a umístění talentovaných studentů na pracovní stáž do firem
  • Zprostředkování komunikace s jednotlivými pracovišti UTB (studentské práce, poskytnutí služeb výzkumu a vývoj apod.)
  • Informování o aktuálních výzkumných aktivitách jednotlivých pracovišť UTB
  • Informování o aktuálních nabídkách vzdělávacích kurzů i jiných aktivit (konference, burzy, semináře, kulaté stoly, diskusní panely)
  • Zapojení firem a institucí do tvorby strategických dokumentů Zlínského kraje v oblasti podpory inovací a rozvoje podnikání
  • Zprostředkování spolupráce s partnery projektu - Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín, Technologickým inovačním centrem s.r.o. a Zlínským krajem
  • Zprostředkování dalších služeb ze strany UTB dle potřeby Vaší firmy (např. ochrana duševního vlastnictví, zajištění smluvní spolupráce, zpracování odborných studií apod. 
 V případě zájmu nás prosím kontaktujte na perspektiva@utb.cz nebo využijte kontaktů zde.