Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Zpráva z diskusního panelu

Zpráva z diskusního panelu

V rámci projektu PERSPEKTIVA se dne 29. 3. 2011 na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně uskutečnil diskusní panel “Metody a možnosti charakterizace topografie a vlastností povrchu materiálu”. Cílem panelu bylo seznámení účastníků s novými možnostmi v oblasti měření povrchů polymerních materiálů a technikou využitelnou k těmto účelům. Výstupem akce byla velmi cenná výměna zkušeností mezi více než 25 účastníky z řad firem a akademického sektoru. Moderátorem a odborným garantem celé akce byl doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D. z Fakulty technologické UTB ve Zlíně.
 
Mgr. Felix Holáň ze společnosti Measurement Technic Moravia Ltd. vystoupil s příspěvkem "Využití profilometru pro měření drsnosti a profilu materiálu", Dr. Dušan Novotný ze stejné společnosti představil "Nové metody mikroskopie skenující sondou", Ing. Markéta Zelenková, Ph.D. ze společnosti SYNPO, akciová společnost vystoupila s příspěvkem "Charakterizace polymerních kompozitu s nanočásticemi" a Ing. Antonín Minařík, Ph.D. z Fakulty Technologická UTB ve Zlíně představil „Možnosti využití kontaktních a bezkontaktních metod pro charakterizaci topografie organických a anorganických povrchu“. Všechny odborné příspěvky byly doprovázeny velmi živou diskuzí, a to především díky dotazům z řad studentů směrem k zástupům firem. 
 
Po skončení panelové diskuse následoval workshop s praktickými ukázkami přístrojové techniky prostřednictvím instalovaného AFM (Atomic Force Microscope), který se setkal s velkým zájmem všech přítomných. Byly zde předvedeny možnosti využití tohoto zařízení a jeho softwarového vybavení pro vědecké účely a to přímo na vzorcích polymerních materiálů.
 
Akce se setkala s velkým úspěchem u všech zúčastněných, kteří rovněž projevili zájem takové odborné diskusní setkání zopakovat.

Fotografie z akce jsou dostupné zde