Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Za projektem Perspektiva zůstává kus práce

Za projektem Perspektiva zůstává kus práce

Tříletý projekt Perspektiva, realizovaný týmem z Fakulty multimediálních komunikací, dokázal přiblížit Univerzitu Tomáše Bati praxi. Navázal vzájemnou spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy, ekonomického rozvoje a inovací a nastartoval trend otevřené komunikace napříč akademickým, komerčním i veřejným sektorem Zlínského kraje. Po tři roky se projekt snažil propojovat všechny tyto články, nyní si splnil si své cíle a může skončit.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se nabízí firmám
Univerzita již dávno není uzavřenou komunitou vědců a pedagogů, ale nabízí své know-how, inovativní technologie a energické studenty firmám a rozvíjí tak spolupráci s komerčním sektorem. Tento základní předpoklad dal vzniknout několika metodickým oporám a také komunikační strategii, kde jsou na konkrétních praktických příkladech představeny efektivní nástroje pro komunikaci univerzity s firmami, studenty i svými absolventy. Tento dokument také analyzuje současnou komunikaci klíčových subjektů ve Zlínském kraji a přináší pohled na aktivitu jejich konkurence.

Firmy chtějí spolupracovat
Díky dotazníkovému šetření provedenému ve164 firmách Zlínského kraje jsme se ujistili, že zájem o vzájemnou spolupráci existuje a je nutné vytvořit komunikační most mezi akademickou a komerční sférou. Bylo tak založeno Centrum spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace, jehož hlavní náplní byla právě centralizace informací o dění na UTB ve Zlíně a jejich předávání směrem k jednotlivým cílovým skupinám. K praktickým účelům komunikace jsme vytvořili internetový portál, kde jsou soustředěny nejen aktuální zprávy z činnosti univerzity, ale rovněž konkrétní nabídky pro navázání kooperace, pozvánky na pořádané workshopy a diskusní panely i všechny zpracované výstupy projektu (studie, analýzy, audiovizuální snímky atd.). Tento web perspektiva.utb.cz zůstane v provozu i po skončení projektu a všechny informace, dokumenty i kontakty zde budou dostupné
ke stažení.

Studenti získali zkušenosti ve firmách
Jedním z nejdůležitějších benefitů univerzity jsou její studenti. Jejich vzdělávání směřující k uplatnitelnosti na trhu práce patří mezi prioritní cíle. Projekt Perspektiva rozvíjel zapojení studentů do praxe prostřednictvím stáží, kterých bylo v regionálních firmách uskutečněno celkem 25. Důsledkem bylo prohloubení důvěry zástupců firem ve spolupráci s akademickou sférou, a tím navázání dlouhodobé spolupráce. Realizační tým připravil pro studenty také 83 interaktivních workshopů, které jim nabídly možnost střetávání se se zástupci významných firem, získání kontaktů a v neposlední řadě osobní i profesní rozvoj.

Diskutovalo se

Každá spolupráce vyžaduje prodiskutování společných problémů, nalézání řešení a jejich průběžné hodnocení. V rámci projektu Perspektiva se tak uskutečnilo celkem 13 diskuzních panelů, jejich účastníky byli především zástupci firem ze Zlínského kraje, akademičtí pracovníci univerzity, partneři projektu a také studenti.

Zápisy z diskuzních panelů a inspirativní podněty (stejně tak jako všechny analýzy, studie, metodické opory) je možné stáhnout v elektronické podobě na webu perspektiva.utb.cz.Kontakt:
Markéta Čejnová, odborný referent projektu PERSPEKTIVA
m_cejnova@fmk.utb.cz | 576 034 404 | www.perspektiva.utb.cz