Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Ve spolupráci s VOŠE Zlín proběhne série workshopů s firmami

Ve spolupráci s VOŠE Zlín proběhne série workshopů s firmami

Na Vyšší odborné škole ekonomické Zlín proběhne v následujícím letním semestru celá řada workshopů s firmami. Workshopy budou tematicky děleny do několika celků, např. propagace ve firmách Zlínského kraje, metody prodeje aneb způsoby prodeje různých druhů produktů, certifikace výrobků apod. Na půdu VOŠE budou pozvány firmy jako je např. KISS Rádio Publikum, FATRA, a.s., KAMARO s.r.o., NWT a.s., Rezidence Ambra a.s., Institut pro testování a certifikaci, a. s. a další.

První workshop proběhne 16. března v odpoledních hodinách na půdě VOŠE ve spolupráci s Ing. Vorlovou ze zlínského rádia KISS Publikum, která studentům představí různé formy propagace, cílové skupiny, nástroje, techniky a média, kterými firmy mohou komunikovat, ale také příklady měření efektivnosti propagačních kampaní či finanční a časové plánování kampaní.
S dalšími firmami se pak budou studenti VOŠE setkávat v průběhu celého letního semestru, tedy od března až do května. Přesné termíny setkání s firmami však zatím nejsou stanoveny.

Záměrem realizace workshopů je přenos praktických zkušeností z firemního prostředí do prostředí školy a prezentace podnětů studentům s cílem jejich zapojení do činnosti firmy.

Výstupem společných workshopů budou jak stáže vybraných studentů ve firmách, tak i zpracování konkrétních úkolů na zadané téma s cílem aplikovatelnosti výstupu do firemní praxe a navázání spolupráce s firmami.


Kontakt:
Mgr. Jitka Alexová
Koordinátor projektu PERSPEKTIVA
Fakulta multimediálních komunikací
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
E-mail: alexova@fmk.utb.cz
Tel.: (+420) 576 034 020, (+420) 733 676 244