Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Univerzitní projekt PERSPEKTIVA realizuje celou řadu zajímavých aktivit ve spolupráci s firmami Zlín

Univerzitní projekt PERSPEKTIVA realizuje celou řadu zajímavých aktivit ve spolupráci s firmami Zlínského kraje

Projekt PERSPEKTIVA, který řeší na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně spolupráci s firmami Zlínského kraje, realizuje celou řadu zajímavých aktivit. Aktuálně jsou řešeny diskusní panely, setkání s firmami v rámci studentských soutěží a workshopy pro studenty.
V březnu se uskutečnil diskusní panel ve spolupráci s Fakultou technologickou na téma: “Metody
a možnosti charakterizace topografie a vlastností povrchu materiálu”. Cílem panelu bylo seznámení účastníků s novými možnostmi v oblasti měření povrchů polymerních materiálů a technikou využitelnou k těmto účelům. Výstupem akce byla velmi cenná výměna zkušeností mezi více než 25 účastníky z řad firem a akademického sektoru.

Další zajímavým typem spolupráce je studentská soutěž „Sestav si vlastní kampaň“, která je realizována ve spolupráci se společností HP Tronic spol. s r.o. Studenti marketingových komunikací dostali možnost využít reálné marketingové investice k realizaci svých nápadů v praxi na on-line podporu internetového obchodu. Student, jehož kampaň bude vyhodnocena jako nejúspěšnější, obdrží hodnotnou cenu od společnosti HP Tronic .s.r.o.

Aktuálně také probíhá druhé kolo soutěže TALENT Marketingových komunikací na Fakultě multimediálních komunikací. Cílem aktivity je vyhledávání talentovaných studentů, kterým je následně umožněna pracovní stáž ve firmách. Tentokrát se studenti setkali se zástupci firem Retigo s.r.o., HP Tronic Zlín spol. s.r.o., COMTECH, spol. s r.o. a BenedaGroup.com. Studenti představí své kreativní koncepty a marketingové strategie dle zadání z prvního společného setkání s uvedenými firmami, poté budou moci ti nejlepší studenti své nápady realizovat přímo v praxi v rámci stáže ve firmách.

Vedle výše uvedených aktivit se mohou firmy s podněty pro spolupráci prezentovat na akademické půdě i prostřednictvím workshopů. Řada firem již tuto možnost využila, rádi přivítáme další firmy.

Pokud byste měli zájem o spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nebo se zapojit do výše uvedených aktivit, kontaktujte nás skrze internetový portál spolupráce www.perspektiva.utb.cz