Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně rozvíjí spolupráci s firmami Zlínského kraje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně rozvíjí spolupráci s firmami Zlínského kraje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zahájila realizaci projektu „Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje“ (dále jen PERSPEKTIVA). Projekt, jehož hlavním cílem je vytvoření partnerství veřejného, akademického a aplikačního sektoru, je realizován ve spolupráci se Zlínským krajem, Technologickým inovačním centrem s.r.o., Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje a Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín.

Partnerství veřejného, akademického a aplikačního sektoru by mělo vést k rozvoji spolupráce v oblasti lidských zdrojů a podpoře inovačních aktivit, tj. zvyšování kvality absolventů škol, jejichž vědomosti budou odpovídat potřebám inovačních firem ve Zlínském kraji, umožnění konkrétním firmám prezentovat se na akademické půdě s nabídkami spolupráce, čímž dojde k posílení tzv. třetí role Univerzity Tomáše Bati ve Zlínském kraji, tedy k navázání cílené komunikace a následné spolupráce s aplikačním sektorem.

Jedním z výstupů projektu bude i kontaktní místo, Centrum spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace, sloužící především pro podnikatelský a veřejný sektor, k posílení vzájemného informování o možnostech spolupráce. Cílem centra fungujícího na Fakultě multimediálních komunikací bude mapovat a především propagovat potenciál spolupráce na dílčích fakultách UTB ve Zlíně, podílet se na analyzování inovačního potenciálu Zlínského kraje a získat tak přehled o aktuálních potřebách firem.

Nedílnou součástí celého projektu budou i vzdělávací aktivity. Workshopy a panelové diskuse určené pracovníkům i studentům UTB a VOŠE budou organizovány s cílem prezentace nejen inovačních firem Zlínského kraje, ale i poznatků odborníků v problematice regionální podpory inovačního podnikání, diskutované reformy českého vysokého školství, popularizace vědy, příkladů dobré praxe spolupráce s aplikačním sektorem apod. Na základě realizace těchto aktivit budou organizovány i krátkodobé pracovní stáže studentů UTB a VOŠE v inovačních firmách zlínského regionu.  

Podpůrným nástrojem nastavení spolupráce bude vytvořená komunikační strategie, na které se budou podílet všichni partneři projektu spolu s oborníky Fakulty multimediálních komunikací. Vzájemnou informovanost veřejnosti i podnikatelského sektoru podpoří také vznik internetového portálu spolupráce, který bude sloužit pro prezentaci aktuálních námětů spolupráce univerzity, partnerů i firem.

Realizací projektu, který vychází z aktivit popsaných v Akčním plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje, budou kromě podpory partnerství významných hráčů regionu v oblasti vzdělávání, vědy a inovací hledány náměty pro aktualizaci Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Tato strategie, kterou zpracovává Zlínský kraj, má za cíl podílet se v dlouhodobém horizontu a ve spolupráci s dalšími partnery na tvorbě vhodných podmínek pro inovační podnikání ve Zlínském kraji.

Ke zprostředkování společného dialogu firem s akademickým i veřejným sektorem se na realizaci projektu účastní také Technologické inovační centrum s.r.o. a Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Do projektu je zapojena rovněž Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, která napomůže zejména přenosu několikaletých zkušeností v oblasti zajišťování praxí a stáží studentů ve firmách.

Kontakt:
Ing. Šárka Hrabinová
odborný garant projektu PERSPEKTIVA
Fakulta multimediálních komunikací
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
E-mail: hrabinova@fmk.utb.cz
Tel.: (+420) 576 034 404, (+420) 733 690 513