Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Spolupráce mezi univerzitou a firmami se perspektivně rozvíjí

Spolupráce mezi univerzitou a firmami se perspektivně rozvíjí

Projekt PERSPEKTIVA, který je realizován na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, již více než rok zajišťuje prohlubování spolupráce mezi aplikačním sektorem a akademickou sférou. Konkrétními příklady úspěšné kooperace může být zajištění zakázkového výzkumu či kontaktů na významné vědecké pracovníky, provedení odborných studií, zprostředkování praxí a stáží, nalezení vhodných kandidátů mezi studenty na pracovní místa nebo vytvoření vazeb na klíčové partnery v regionu – Zlínský kraj, Krajskou hospodářskou komoru a Technologické inovační centrum.

V minulém týdnu proběhla v rámci projektu jedna z nejvýznamnějších akcí, která již pravidelně reflektuje úspěšnou spolupráci mezi univerzitou a zástupci firemní sféry. Jedná se o Talent marketingových komunikací, což je koncept určený pro cílené vyhledávání a oceňování talentovaných studentů. Spolupracující společnosti mají možnost zadat účastníkům reálné úkoly z firemní praxe. Studenti mají dva týdny na vypracování zadání, přičemž následně jsou jejich řešení hodnocena Talentovou radou, jejíž složení tvoří zástupci jednotlivých podniků. Ti nejlepší obdrží nejen finanční odměnu, ale je jim především umožněna stáž nebo praxe, v rámci níž mohou svůj nápad realizovat. Za poslední dvě konání konceptu Talent marketingových komunikací lze napočítat 69 účastníků, 8 spolupracujících firem, 21 vypracovaných zadání, 5 zajištěných pracovních stáží a spokojenost na všech stranách.

Detailnější popis konceptu Talent MK, ale i mnohé další informace je aktuálně možné nalézt na portálu spolupráce www.perspektiva.utb.cz, jehož cílem je sloužit jako místo, kde se potkává nabídka i potávka firemního sektoru i akademické půdy. Webová stránka rovněž centralizuje poznatky z oblasti vědy, které mohou zajímat především technologicky orientované společnosti s inovačním či výzkumným potenciálem. Nemalou část tvoří taktéž informace o aktivitách podobných projektů, jednotlivců nebo subjektů, které by mohly mít přínos pro aplikační sektor z hlediska dalšího rozvoje a získání nových kontaktů. Pro efektivní a pravidelnou komunikaci, získání přímého kontaktu a možnost živě diskutovat se zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je ideální se na tomto místě také registrovat.

Z hlediska struktury je webová stránka rozdělena do tří samostatných kategorií - informace, spolupráce, komunikace. V sekci Informace je možné nalézt základní údaje o projektu PERSPEKTIVA, jeho partnerech a realizovaných aktivitách. V případě zájmu je možné využít poslední položku s kontakty a komunikovat přímo s realizačním týmem. V sekci Spolupráce se nachází informace týkající se Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace, které poskytuje firmám a institucím řadu služeb zmíněných výše. Současně lze zadat poptávku přímo, pomocí formuláře dostupného na portále. Kategorie Komunikace obsahuje informace dynamického charakteru – aktuality, newsletter, odkazy na sociální sítě a blog.

Kontakt:
Mgr. Jitka Alexová
Koordinátor projektu PERSPEKTIVA
Fakulta multimediálních komunikací
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
E-mail: alexova@fmk.utb.cz
Tel.: (+420) 576 034 020, (+420) 733 676 244