Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Projekt Perspektiva v novém světle

Projekt Perspektiva v novém světle

Nově zveřejněná socioekonomická analýza, která vznikla v rámci projektu PERSPEKTIVA, přináší jednak zajímavé údaje o hospodářské situaci ve Zlínském kraji a co víc – představuje ho jako území s velkým potenciálem pro oboustranně výhodnou spolupráci mezi komerčním sektorem a akademickou sférou. Projekt PERSPEKTIVA tak vybízí firmy nejen k pročtení této analýzy, ale také k využívání kapacit univerzity pro svůj prospěch.

Projekt PERSPEKTIVA představuje možnosti spolupráce univerzity s firemní sférou ve Zlínském kraji. Inovativní myšlenky mladých lidí, výzkumy ekonomických expertů i věda v rukou technologických inženýrů – to je bohatství, které univerzita nabízí a čeká na svou příležitost. Smyslem projektu je vybudovat základnu pro spolupráci univerzity s praxí. Každá inovativní a rozvíjející se firma potřebuje ke svému životu nové impulsy. Univerzita má 13 000 studentů a 800 zaměstnanců s hlavou plnou nápadů a podnětů. Stačí jen najít toho správného - prostřednictvím PERSPEKTIVY!
 
Firmy Zlínského kraje mají možnost navrhnout uspořádání workshopu nebo diskuzního panelu, vyslat na univerzitu svého lektora a navázat tak úzkou spolupráci s akademiky i se studenty. Je hned několik cest, jak být součástí projektu a čerpat výhody takové spolupráce. Díky PERSPEKTIVĚ můžete vyhlásit pro studenty soutěž, zadat jim úkol a tomu nejlepšímu pak nabídnout stáž. Nejen, že tak posílíte svůj tým, ale také budete v mladém člověku posilovat loajalitu k firmě už od jeho kariérních začátků. A takové benefity se dnes počítají!
 
Univerzita Tomáše Bati má 6 fakult a každý rok zde stovky studentů ukončují své studium bakalářskou nebo diplomovou prací. Zpracovávají výzkum pod odborným akademickým vedením a firmy tak mohou využít příležitosti a zadat jim téma podle svých potřeb. Mimo jiné je to i další možnost, jak si prověřit potenciálního zaměstnance. Kromě spojení se studenty mohou firmy využívat například možností Fakulty technologické a realizovat projekty aplikovaného výzkumu, programovat na přístrojích Fakulty aplikované informatiky, zadat vytvoření komunikační strategie na Fakultě multimediálních komunikací nebo třeba analýzy na Fakultě managementu a ekonomiky.
Nabídka spolupráce je zkrátka široká. Na webových stránkách projektu PERSPEKTIVA perspektiva.utb.cz najdete veškeré možnosti spolupráce, partnery projektu, nabídky vzdělávacích kurzů a také volně dostupné analýzy a studie.
 
Informujte se, spolupracujte a komunikujte!

Kontakt:

Kateřina Kropáčová
odborný garant projektu PERSPEKTIVA
+420-733-690-513 | +420-576-034-404
kropacova@fmk.utb.cz | office 210/U44