Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Projekt Perspektiva spojil Zlín

Projekt Perspektiva spojil Zlín

Projekt Perspektiva, realizovaný na Fakultě multimediálních komunikací, dokázal přiblížit Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně praxi. Navázal vzájemnou spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy, ekonomického rozvoje a inovací a nastartoval trend otevřené komunikace mezi akademiky, studenty, absolventy, firmami Zlínského kraje a také veřejným sektorem. Po tři roky se projekt snažil propojovat všechny tyto články, nyní si splnil své cíle a může skončit.

Univerzita Tomáše Bati již dávno není uzavřenou komunitou vědců a pedagogů, ale nabízí své know-how, inovativní technologie a perspektivní studenty firmám a rozvíjí tak spolupráci s komerčním sektorem. „Cílem našeho projektu bylo ukázat univerzitu jako instituci, která je otevřená komunikaci, ochotná přijímat nabídky spolupráce a umožňovat studentům pracovní stáže ve firmách tolik potřebné pro jejich uplatnění v praxi“, shrnuje smysl projektu jeho garant Kateřina Kropáčová.
Jedním z nejdůležitějších benefitů univerzity jsou její studenti. Jejich vzdělávání směřující k uplatnitelnosti na trhu práce tak patří mezi prioritní cíle nejen samotné univerzity, ale také projektu Perspektiva. Realizační tým připravil pro studenty 83 interaktivních workshopů, které jim nabídly možnost střetávání se se zástupci významných regionálních i celostátních firem.

Zapojení studentů do praxe je rozvíjeno také prostřednictvím stáží, kterých bylo v regionálních firmách uskutečněno celkem 25. Důsledkem bylo prohloubení důvěry zástupců firem ve spolupráci s akademickou sférou a navázání dlouhodobé spolupráce nejen s univerzitou, ale i se samotnými studenty. „Po celou dobu naší existence udržujeme intenzivní formální i neformální kontakty s UTB. Mnoho našich vedoucích pracovníků u nás zahájilo svou práci jako brigádníci nebo stážisti ještě dlouho před ukončením svého studia. Jsme přesvědčeni, že úzká spolupráce v rámci stáží, projektů, bakalářských či jakýchkoliv jiných prací je oboustranně velice užitečná“ shrnuje přínos spolupráce se studenty UTB Ing. Petra Trčková, HR manažerka firmy HP Tronic Zlín, spol. s r.o.

Jedním ze stážistů, který díky Perspektivě získal zkušenosti z praxe, je Martin Zdražil. V prvním ročníku studia vyhrál soutěž Talent marketingových komunikací, kde studenti prezentují své nápady  a marketingová řešení dle zadání reálných firem. Zaujal marketingovou agenturu Beneda Group, když zpracoval strategický marketingový plán pro značku Mini Cooper. Strávil měsíc v sídle firmy, účastnil se obchodních jednání, vytvářel kreativní koncepty a celkově si rozšířil své obzory. Martin Zdražil je jasným důkazem nezastupitelné role praxe, která by se měla promítat (a i díky Perspektivě se již promítá) do studia i celého akademického života.

Projekt PERSPEKTIVA byl realizován v období od 9.11.2009 do 29.6.2012 na Ústavu marketingových komunikací jako celouniverzitní projekt za podpory čtyř partnerů (Zlínský kraj, Technologické inovační centrum s.r.o., Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín). Tento projekt byl financovaný z fondu OP VK v programu Vzdělávání pro konkurence schopnost.

PERSPEKTIVA si kladla za cíl posílit spolupráci a komunikaci mezi klíčovými aktéry Zlínského kraje v oblasti vzdělávání, vědy, ekonomického rozvoje a inovací s přínosy pro participující partnery, firmy i instituce regionu. Byla iniciována a podporována vzájemná spolupráce firem, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeho partnerů. Jednou z klíčových aktivit byl provoz Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace, které poskytovalo firmám i institucím řadu svých služeb. Vytvářelo prostor pro prezentaci podnětů pro spolupráci přímo na půdě Univerzity Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín v podobě workshopů a jiných edukačních činností. V rámci nich bylo možné zadat praktický úkol studentům, přičemž si firmy mohly vybrat toho nejtalentovanějšího a získat tak perspektivního potenciálního zaměstnance.

Kontakt:
Markéta Čejnová, odborný referent projektu PERSPEKTIVA
m_cejnova@fmk.utb.cz | 774 974 090 | www.perspektiva.utb.cz