Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Projekt PERSPEKTIVA připravuje sérii workshopů s firmami z oblasti produkce

Projekt PERSPEKTIVA připravuje sérii workshopů s firmami z oblasti produkce

Na Fakultě multimediálních komunikací se aktuálně rozbíhá série čtyř workshopů a přednášek z oblasti produkce. Studenti ateliéru Grafický design a oboru Marketingové komunikace se zájmem o tuto oblast tak budou moci poznat problematiku firemní praxe hned v několika oblastech. Jako první se v minulých dnech uskutečnila exkurze do zlínské tiskárny ESPRINT ZLÍN, s.r.o., kde se studenti mohli seznámit s kompletním postupem při realizaci zakázky, jaké přípravy předcházejí samotnému tisku, viděli názorné ukázky práce tiskařských stojů, ale také si mohli osahat různé používané materiály a stejně tak předtiskové makety i hotové tiskařské výrobky. Studentům byla popsána také spolupráce s jinými firmami, které realizují pro tiskárny subdodávky.

Dalšími firmami, se kterými se studenti na půdě fakulty setkají v průběhu semestru, jsou členové sdružení dodavatelů Sigmaking, jež projevilo zájem o navázání spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati. V rámci této spolupráce proběhnou workshopy a přednášky na téma: plasty v reklamě, výroba světelné reklamy, aplikace fólií a produkce tisku a to ve spolupráci s firmami Axom Kladno s.r.o. a Multiexpo s. r. o., praktické ukázky práce budou moci studenti shlédnout v rámci exkurze ve firmě Dencop s.r.o.

Všechny výše zmíněné aktivity budou realizovány v rámci předmětu Produkce. Na základě workshopů odborníků z praxe si tak mohou studenti ověřit aplikaci teoretických základů přímo na konkrétních příkladech z praxe. Cílem kurzu je přiblížit studentům komplexně celý tvůrčí proces od počátečního komunikačního cíle (myšlenkového záměru) po realizaci nejen z hlediska technického zabezpečení, ale zejména upozornit na normy a předpisy, se kterými se v jednotlivých oblastech mohou setkat, které je třeba brát v úvahu již při vzniku komunikačního záměru apod.

Kontakt:
Mgr. Jitka Alexová
Koordinátor projektu PERSPEKTIVA
Fakulta multimediálních komunikací
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
E-mail: alexova@fmk.utb.cz
Tel.: (+420) 576 034 020, (+420) 733 676 244