Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Na UTB proběhlo 83 PERSPEKTIVNÍCH workshopů

Na UTB proběhlo 83 PERSPEKTIVNÍCH workshopů

V rámci projektu PERSPEKTIVA zaměřeného na podporu spolupráce firem Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bylo uspořádáno během tří let 83 workshopů na fakultách UTB a VOŠE Zlín. Od začátku realizace projektu na podzim roku 2009 přinesly tyto aktivity mnohá partnerství s významnými regionálními firmami, praktické poznatky pro studenty i cenné informace, které umožnily vznik hned několika hodnotných studií. Průběžný monitoring všech workshopů a vývoj v oblasti jejich organizace umožnil tyto poznatky systematizovat a vyvodit z nich závěry užitečné do budoucna pro univerzitu i firmy.

Témata jednotlivých workshopů byla velmi různorodá, vždy zohledňovala oborovou specializaci publika, kterým byli studenti Fakulty managementu a ekonomiky, Fakulty multimediálních komunikací, Fakulty humanitních studií, Fakulty aplikované informatiky a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín. Jednalo se například o workshop Tieto Czech s.r.o. - IT v mezinárodním měřítku (určeno FAI), FN Olomouc - Péče o těhotné diabetičky z pohledu porodníka (určeno FHS), Cinema City International - Organizace PR aktivit ve filmovém průmyslu České republiky (určeno VOŠE), Eurocentrum CZ - Praktické zkušenosti a potenciál spolupráce (určeno FaME) nebo Aukro s.r.o. - Jak prodat své téma médiím (určeno FMK). „Vzdělávací akce se také snažíme koncipovat tak, aby sloužily jako prostředek pro rozvíjení spolupráce mezi zástupci firemní praxe a akademickou sférou. Proto motivujeme zástupce firem, kteří přichází na akademickou půdu jako lektoři, aby nabízeli studentům pracovní stáže, nechali si od nich zpracovat konkrétní problematiku v rámci kvalifikační práce či dlouhodobě s nimi rozvíjeli dialog. Věříme totiž, že právě v mladých lidech tkví velká část potenciálu pro spolupráci mezi aplikačním a veřejným sektorem,“ doplňuje Kateřina Kropáčová, odborný garant projektu.

Účast na workshopech se ukázala jako velmi atraktivní jak pro studenty, tak pro firmy, mnohé z nich si na základě workshopů vybrali perspektivní stážisty nebo budoucí spolupracovníky, stalo se tak například v případě firem Barum Continental spol. s r.o., EXPECTA ,s.r.o., Allegro Group CZ, s.r.o., Fatra, a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., madeo interactive s.r.o. a mnohých dalších. Projekt PERSPKTIVA tímto dokázal, že navazování spolupráce s univerzitou má velký význam nejen pro studenty, ale také pro firmy.

Závěrečné shrnutí a analýza hodnotících dotazníků jednotlivých workshopů obecně potvrdila větší zájem studentů o praktická témata a o workshopy plné diskusí a příkladů z reálného firemního prostředí. Právě tyto akce s praktickými ukázkami měly nejlepší hodnocení, naproti tomu nejhorší hodnocení měly workshopy vedené jako přednášky, které pak studentům připadaly dlouhé až nudné. Za pozitivní lze považovat také fakt, že v kategorii „možnost budoucího využití získaných poznatků“, kterou studenti hodnotili, vychází jako průměrná známka ze všech 83 workshopů stupeň chvalitebný. Ještě lepší je číslo, které vyjadřuje celkovou spokojenost studentů, zahrnuje také zajímavost tématu, přínos pro osobní rozvoj, hodnocení kvality lektora, srozumitelnost a atraktivnost projevu nebo organizační zajištění. Průměrná známka z hodnocení (jako ve škole) tak vychází na 1,8.

Veškeré další informace jsou spolu s kontakty na realizátory projektu uvedeny na stránkách www.perspektiva.utb.cz, kde lze mimo jiné najít také recenze spolupracujících firem, informace k unikátní soutěži Talent marketingových komunikací, nabídky kurzů celoživotního vzdělání či mnohé další užitečné podklady.

Kontakt:
Zuzana Vinklárková, odborný referent projektu PERSPEKTIVA
z_vinklarkova@fmk.utb.cz | 732 550 039 | www.perspektiva.utb.cz