Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Jak nejlépe převlékat automobily, o tom byl workshop na Ateliéru Grafický design

Jak nejlépe převlékat automobily, o tom byl workshop na Ateliéru Grafický design

V prosinci proběhly na Ateliéru Grafický design na Fakultě multimediálních komunikací dva interaktivní workshopy se zástupci firmy Trieste, a.s., která se specializuje na polepy a převleky aut, reklamu a design. Hlavním tématem prvního workshopu byly osobní a nákladní vozidla jako reklamní plocha, tedy jako úspěšný nositel v celoplošném oslovení zákazníka. Studentům, budoucím grafikům, byla ukázána specifika vytváření reklamy v souvislosti s designem značek vozidel a to od grafického zpracování reklamy pro jednotlivé části vozidla až po tematické zaměření grafiky dle typu vozidla. Ukázány byly také různé materiály specifické pro použití na automobilech. 
 
Na závěr prvního workshopu byl studentům zadán úkol, aby navrhli pro společnost zabývající se výkupem a zpracováním kovového odpadu a likvidací autovraků polep vozidla tak, aby oslovilo cílovou skupinu zákazníků, tedy širokou veřejnost. Své práce odeslali k posouzení a konzultaci zástupcům společnosti Trieste, a.s., kteří ve spolupráci s klienty, kteří požadovali výše popsané zadání, vybrali ty nejlepší návrhy. Žebříček vítězů byl pak vyhlášen na druhém interaktivním workshopu, který se konal za týden. Hodnocena byla nejen kreativita předložených návrhů, ale také věcná správnost navrhovaných řešení. Nejlepším dvěma studentům byla nabídnuta externí spolupráce s firmou Trieste, a.s. Pokud se firma, která zakázku zadala, rozhodne nejlepší návrh realizovat, student vítězného návrhu bude finančně odměněn. 
 
Workshopu se zúčastnila třicítka studentů ze všech ročníků a také řada pedagogů z Ateliéru Grafický design. Dr. Illík, který studenty vyučuje Základy vizuální komunikace či Corporate design si workshop velmi pochvaloval: „Za poslední roky měl tento workshop na ateliéru největší účast. Téma bylo zajímavé a přínosné i pro mě samotného. Jsem za tuto příležitost velmi rád.“ Studenti získali zpětnou vazbu ke svým grafickým návrhům a měli možnost rozvinout diskusi na různá témata. Zástupci firmy Trieste, a.s. odpovídali studentům na řadu doplňujících otázek a tak obě setkání trvala více než dvě hodiny. Na závěr setkání byla studentům nabídnuta exkurze přímo do dílny, kde se automobily převlíkají, aby vše mohli sledovat naživo přímo v praxi.
 
Kontakt: 
Mgr. Jitka Alexová
Koordinátor projektu PERSPEKTIVA
Fakulta multimediálních komunikací
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
E-mail: alexova@fmk.utb.cz
Tel.: (+420) 576 034 020, (+420) 733 676 244