Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Dvě studentky z univerzity získaly pracovní stáž ve společnosti Aukro s.r.o.

Dvě studentky z univerzity získaly pracovní stáž ve společnosti Aukro s.r.o.

V průběhu října proběhla na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín řada interaktivních workshopů, jehož cílem bylo umožnit studentům ucházet se o pracovní stáž ve zlínské společnosti Aukro s.r.o. Minulý týden byly přijaty první dvě posily do projektového a PR oddělení. Aktuálně probíhá také výběrové řízení na stáž do finančního oddělení a Brand oddělení.

Clem workshopu organizovaných v rámci projektu PERSPEKTIVA je umožnit firmám prezentovat své aktivity a podněty pro spolupráci na akademické půdě a získat do svých řad perspektivní studenty formou pracovní stáže. Jako první této možnosti využila společnost Aukro s.r.o., která vyslala na Fakultu multimediálních komunikací a Vyšší odbornou školu ekonomickou Zlín tři vedoucí ze svých oddělení. Mgr. Lenka Hanušová, tisková mluvčí společnosti, se představila studentům Marketingových komunikací na Fakultě rnultimediálních komunikací UTB jako první. Diskutovala se studenty o každodenní práci s médii, o možnostech i rizicích propagace online produktu a služeb. Zájemcům z řad studentů byl následně zadán praktický úkol, který prověřil jejich schopnosti v krizové komunikaci a tvorbě komplexní PR kampaně. Zpracování se zhostilo 7 studentů, kteří představili své osobité pohledy na danou problematiku. A vyplatilo se!. "Všichni studenti pracovali velmi aktivně, sršeli zajímavými nápady a už na počátku bylo zřejmé, jak náročné bude vybrat si ke spolupráci jen jednoho zájemce. Věřím, že studenty zaujala možnost uplatnit na stáži svoje znalosti i kreativitu a rozšířit své praktické možnosti,“ říká Lenka Hanušová ze společnosti Aukro.

Čtyři nejlepší byli pozváni na pohovor, z něhož vítězně vyšly dvě studentky z třetího a pátého ročníku Nyní již mají ve firmě "svůj vlastní stůl i židli" a podílí se na přípravě interní komunikace a propagaci jednoho projektu z portfolia firmy. "Věřím, že start v takové společnosti jako je Aukro pro mě bude velkým profesním přínosem. Od prvního dne také cítím ze strany pracovníků Aukra velkou podporu a doufám, že se mi díky tomu podaří ukázat, co všechno jsem se zatím naučila,“ okomentovala svůj první pracovní týden Zuzana Dobšíčková, jedna z vybraných studentek.

Dalšími lektory z Aukro s.r.o., kteří hledají ve studentských vodách své spolupracovníky, jsou Mgr. Petr Řezníček, brand manager, a Ing. Jan Mikulka, finanční ředitel. Oba pánové studenty zahrnuli zajímavými informacemi o přednostech i nástrahách své práce a představili zadání konkrétních úkolů z praxe. Teď už jen čekají, kdo ze studentů se projeví jako největší talent a rozšíří ve firmě řady stážistů.