Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Dva roky projektu PERSPEKTIVA

Dva roky projektu PERSPEKTIVA

Projekt PERSPEKTIVA již dva roky rozvíjí spolupráci mezi akademickým a firemním sektorem. Dosud se v rámci projektu zrealizovalo 56 vzdělávacích akcí nejen pro studenty a bylo navázáno mnoho důležitých kontaktů právě s aplikačním sektorem. Ve svých aktivitách projekt stále pokračuje.

Mezi jeden z nejvýznamnějších počinů patří bezpochyby Talent marketingových komunikací určený k aktivnímu vyhledávání talentovaných studentů pro pracovní stáže ve firmách. Oslovené společnosti mají možnost zadat soutěžícím reálné úkoly z firemní praxe, ti úkoly vypracují a poté své návrhy řešení prezentují před zástupci akademického sektoru i aplikační sféry a jsou dle předem daných kritérií hodnoceni. Ti nejlepší získávají certifikát odbornosti a především možnost pracovní stáže ve vybrané firmě, kde mají příležitost své nápady zrealizovat. Prozatím byla uskutečněna tři kola, která přinesla 101 účastníků a 31 vypracovaných zadání. Studentům byla nabídnuta spolupráce s těmito firmami: Allegro Group CZ, s.r.o. (Aukro.cz), Avonet, s.r.o., Barum Continental spol. s r.o., HANDBALL CLUB ZLÍN, HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., RETIGO s.r.o., IMC International s.r.o. (BenedaGroup.com), COMTECH, spol. s r.o., TES Vsetín, a.s., 5M s.r.o., LOKART s.r.o., KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.
PERSPEKTIVA nabízí v průběhu celého roku možnost získávat zkušenosti také prostřednictvím workshopů, které jsou organizovány na všech fakultách a u partnera projektu Vyšší odborné školy ekonomické Zlín. Témata jsou prakticky zaměřená podle specializace jednotlivých studijních oborů a programů, např. Město Zlín – praktické zkušenosti z veřejně správy na FaME (Ing. Martin Habuda), Centrum MEDIOL s.r.o. – praxe v oboru sexuologie na FHS (MUDr. Pavel Turčan), Možnosti spolupráce v oblasti produkce tisku s firmou ESPRINT pro FMK (Stanislav Vojtěch a Ivana Vojtěchová), HAMÉ s.r.o. – logistika v praxi na FLKŘ (Ing. Martin Štrupl) nebo Finanční plánování a řízení v praxi společnosti Aukro, s.r.o. na VOŠE Zlín (Ing. Jan Mikulka).
Firemní sektor je zapojen také do diskusních panelů, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi akademickou a aplikační sférou a řešení potenciálních témat pro spolupráci. Prozatím proběhla série panelů na témata praxí a stáží studentů, dále např. odborné diskusní setkání v tématice topografie a vlastností povrchů materiálů. Projekt PERSPEKTIVA zorganizoval i neformální diskusní sekci v rámci akce Gumference 2011, kterou organizovalo Technologické inovační centrum s.r.o., partner projektu. Zde byla instalována i posterová výstava s nabídkami spolupráce jednotlivých fakult UTB. Řada propagačních aktivit je realizována i díky partnerství s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje.
Pokud máte zájem spolupracovat v projektu PERSPEKTIVA, využít jeho výstupů, kontaktů, či realizovat společnou akci s firmami, kontaktujte nás.

Kontaktní osoba:
Kateřina Kropáčová/Věcný manažer projektu
kropacova@fmk.utb.cz
57 603 4404