Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Tiskové zprávy > Chystá se druhé kolo Inovačních voucherů Zlínského kraje

Chystá se druhé kolo Inovačních voucherů Zlínského kraje

Na půdě zlínské univerzity ve středu proběhl diskusní panel na téma Inovační vouchery Zlínského kraje pořádaný v rámci projektu PERSPEKTIVA. Dvouhodinové diskusní setkání bylo zhodnocením spolupráce mezi firmami a UTB ve Zlíně. Cílem bylo ohlednutí za pilotním kolem s možností podělit se vzájemně o zkušenosti a náměty, které nyní povedou k lepšímu nastavení druhé výzvy na podzim roku 2012. Zástupci UTB se mohli dotazovat Ing. Jany Pšejové a Ing. Davida Marečka z Odboru strategického rozvoje kraje, dále Ing. Lenky Kostelníkové, Ph. D. z Technologického inovačního centra a Ing. Zuzany Španielové z Úřadu regionální rady, která má na starosti administraci žádostí o inovační vouchery.

Ing. Mareček zdůraznil, že je nutné, aby z vypracování projektu bylo zřetelné, že bude v rámci inovačních voucherů inovován nějaký produkt, který firma uvede na trh. Stručně ozřejmil také další důvody, kvůli kterým byly některé žádosti v tomto pilotním kole zamítnuty.

Důležitým bodem setkání byla polemika o eventuální možnosti zapojení firem z jiného než Zlínského kraje, stejně jako omezení zpřístupnění voucherů jiným univerzitám než UTB ve Zlíně. Tyto návrhy vzešly z řad zástupců univerzity. Realizátoři projektu inovačních voucherů současnou situaci vysvětlili jako vhodnou a vyžadovanou v návaznosti na financování z Regionálního operačního programu Střední Morava. Přesto však přislíbili její další prodiskutování v rámci schvalování druhé výzvy pro inovační vouchery.

Další částí programu byla diskuse ke konkrétní podobě dalšího kola příjmu žádostí o inovační vouchery, které by dle plánu mělo být zahájeno na podzim letošního roku. Z názorů zástupců Zlínského kraje i univerzity je jasné, že se vzhledem ke druhému ročníku a lepší obeznámenosti očekává větší zájem zejména ze strany firem.

„Z mého pohledu je toto diskusní setkání rozhodně přínosné, vyjasnila jsem si věci, na které se nás firmy ptají. Je také dobré vidět, že na jiných fakultách byl aktivní zájem firem již nyní a že to tak může fungovat i u nás, kde byla situace v prvním kole opačná,“
vyjadřuje se k tématice Mgr. Bařinová z Fakulty aplikované informatiky.

V průběhu letošního roku budou realizovány také vysvětlující semináře, stejně tak mají firmy i univerzita možnost problematiku individuálně konzultovat a předejít tak možným nejasnostem. Pro bližší informace sledujte www.objevtesmer.cz.

Kontakt:
Kateřina Kropáčová
odborný garant projektu PERSPEKTIVA
+420-733-690-513 | +420-576-034-404
kropacova@fmk.utb.cz | office 210/U44