Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Informace > Talent MKTalent marketingových komunikací je aktivitou Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je realizována v rámci projektu PERSPEKTIVA financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem aktivity je vyhledávání talentovaných studentů, kterým je následně umožněna pracovní stáž ve firmách Zlínského kraje. Tím je naplňován i hlavní cíl projektu PESPEKTIVA, a to navazování a posilování spolupráce mezi univerzitou a firmami zlínského regionu.

Průběh:
  • Studenti budou realizačním týmem projektu Perspektiva pozváni na workshop.
  • Zástupci firem (mající zájem o talentovaného studenta na pracovní stáž) zadají studentům v rámci tohoto interaktivního workshopu praktické úkoly z firemní praxe.
  • V navazujícím workshopu (v termínu, jaký si zpracování úkolu žádá) studenti představí svá řešení Talentové radě
  • Talentovaná rada (složena ze zástupců zúčastněných firem, pedagogů a manažerů) vyhodnotí prezentovaná řešení studenty a určí nejlepší zpracování.
  • Autoři nejlepších zpracování budou oceněni certifikátem Talent marketingových komunikací a bude jim umožněna pracovní stáž ve firmě zlínského regionu či jiná forma spolupráce s firmou (řešení bakalářské či diplomové práce apod.).

Aktuální informace v tiskové zprávě zde.