Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Informace > Projekt PERSPEKTIVA

Projekt PERSPEKTIVA - Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje

Projekt PERSPEKTIVA je realizován na Ústavu marketingových komunikací jako celouniverzitní projekt za podpory čtyř partnerů (Zlínský kraj, Technologické inovační centrum s.r.o., Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín). Prezentační materiál partnerů najdete zde.

PERSPEKTIVA si klade za cíl posílit spolupráci a komunikaci mezi klíčovými aktéry Zlínského kraje v oblasti vzdělávání, vědy, ekonomického rozvoje a inovací s přínosy pro participující partnery, firmy i instituce regionu. V obecné rovině to znamená, že je v rámci projektu prováděno dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit očekávání zástupců aplikačního sektoru o možnostech spolupráce s akademickou sférou. Na základě poznatků z tohoto výzkumu bude následně iniciována a podporována vzájemná spolupráce firem, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeho partnerů. 
 
Jednou z klíčových aktivit je provoz Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace, které poskytuje firmám i institucím řadu svých služeb. Vytváří prostor pro prezentaci podnětů pro spolupráci přímo na půdě Univerzity Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín v podobě workshopů a jiných edukačních činností. V rámci nich je možné zadat praktický úkol studentům, přičemž si firmy mohou vybrat toho nejtalentovanějšího a získat tak perspektivního potenciálního zaměstnance. 
 
Projekt PERSPEKTIVA podporuje rozvoj spolupráce mezi akademickou a firemní sférou ve Zlínském kraji za účelem dosažení společných zájmů a strategických cílů. 

Aktuální realizované aktivity:

 • Vytvoření a neustálá aktualizace databáze firem a institucí spolupracujících s UTB. Celkově databáze čítá více než 450 subjektů spolupracujících s UTB, z čehož je více než 150 firem ze Zlínského kraje.
 • Analyzování možností a následná volba námětů případových studií, které mají na praktických příkladech ukázat tvorbu a aplikaci komunikačních strategií přímo v praxi:
  • Komunikační strategie podporující vzdělávací aktivity a pracovní stáže studentů ve firmách Zlínského kraje
  • Komunikační strategie směrem k absolventům jako zástupcům aplikačního sektoru
  • Komunikační strategie směrem k firmám Zlínského kraje
  • Komunikační strategie Talent marketingových komunikací a komunikačního plánu podporujícího vzdělávací aktivity projektu
 • Realizace dotazníkového šetření na fakultách UTB s 51 respondenty s cílem monitorování aktuálního stavu spolupráce a potenciálu pro další spolupráci. 
 • Konkrétní spolupráce byla navázána s několika významnými firmami Zlínského kraje (Dat, s.r.o., Lokart s.r.o., Aukro s.r.o., INUA s.r.o., Zálesí, a.s., Tennis Zlín, a.s., Trieste a.s.)
 • Bylo zahájeno dotazníkového šetření ve firmách Zlínského kraje s celkovým počtem 105 respondentů.
 • Realizace interaktivních workshopů pro studenty UTB a VOŠE.
 • Realizace diskusních panelů pro studenty, akademiky a zástupce aplikačního sektoru.
Další informace najdete ve výročních zprávách z roku 2010 zde a z roku 2011 zde