Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Informace > Partneři projektu > Zlínský kraj

KRAJ.jpg

Podpora rozvoje inovačního prostředí ve Zlínském kraji je deklarována ve Strategii rozvoje Zlínského kraje do roku 2020 a také v Regionální inovační strategii Zlínského kraje (RIS). Součástí RIS je Akční plán, který akcentuje následující aktivity:
Posílení spolupráce inovačních firem s vysokými i středními školami
Budování a rozvoj podpůrné infrastruktury pro inovační prostředí
Podpora inovací firem a rozvoje meziregionální spolupráce akademického, veřejného a soukromého sektoru

Podpoře podnikání a inovačních aktivit se věnují také následující aktivity Zlínského kraje:
Možnost investic v průmyslové zóně Holešov (rozloha 360 ha), jejíž součástí je také připravovaný Technologický park (www.zonaholesov.cz)
Finanční podpora rozvojových projektů prostřednictvím Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o. (www.rpz-zlin.cz)
Projektové poradenství v oblasti energetiky zajištěné Energetickou agenturou Zlínského kraje (www.eazk.cz)
Rozvoj exportních aktivit firem v oblasti Ruska a Číny, za asistence Kontaktního centra pro východní trhy (www.kcvt.cz)

Kontakt:

Ing. David Mareček
e-mail: david.marecek@kr-zlinsky.cz
tel.: (+420) 577 043 413
adresa: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
www.kr-zlinsky.cz