Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Informace > Partneři projektu > Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín


Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín (dále jen OA TB a VOŠE Zlín) realizuje systém vzdělávání od středoškolské maturity k absolutoriu na vyšší odborné škole nebo až po vysokoškolský diplom bakaláře. Historie školy sahá do 30. let minulého století a na jejím počátku stojí obchodní kurzy, které se realizovaly v rámci Baťovy školy práce.

Prioritou profilu absolventa je jedinec (absolvent):
- se základními teoretickými vědomostmi, které získal v průběhu vzdělávání
- se základními praktickými dovednostmi a zkušenostmi, které získal v průběhu svého studia a na praxi ve firmách

OA TB a VOŠE Zlín nabízí studium v bakalářském studijním programu Ekonomika a management. Konkrétně se jedná o studijní obory:
Marketing
Finanční řízení podniku

Charakteristika odborných praxí studentů:
Praxe ve 2. ročníku je studenty vykonávána v rozsahu 8 týdnů a má poznávací charakter (obeznámení s firmou a jejími základními procesy), praxe ve 3. ročníku v rozsahu 14 týdnů se zaměřuje především na zpracování bakalářské práce v tématu přínosném pro organizaci (vyhodnocení daného ekonomického problému a naznačení řešení)
Systém spolupráce mezi školou a firmami je ověřen na základě mnohaleté spolupráce, v rámci které již byla vybudována síť kontaktů na spolupracující firmy a instituce

Pravidelně se na OA TB a VOŠE Zlín obrací firmy a podniky s nabídkou pracovních příležitostí pro studenty (resp. absolventy). Školní databáze spolupracujících firem, podniků a institucí je každým rokem obohacována o nové kontakty. Vítána jsou zejména ta zařízení, která mají snahu umožnit bezplatnou praxi studentům naší školy.

Kontakt:

Ing. Hana Šedová, Ph.D.
  e-mail: h.sedova@vosezlin.cz
tel.: (+420) 577 006 555
adresa: náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín
www.vosezlin.cz