Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Informace > Partneři projektu > Technologické inovační centrum

TICm.jpg

Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC)bylo založeno v roce 2005 Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně za účelem podpory podnikání, inovací a ekonomického rozvoje regionu. Od roku 2006 sídlí v budově Podnikatelského inovačního centra Zlín, ve které zajišťuje provoz podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií.

TIC nabízí následující služby:
Podporu transferu znalostí mezi univerzitami a komerčním sektorem
Prostory pro podnikání včetně souvisejících služeb (podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park)
Přístup k finančním zdrojům a dotační management
Poradenství pro začínající a inovativní firmy
Tematická školení, workshopy, kooperační a technologické burzy

TIC dále zajišťuje:
Provoz Inovačního portálu Zlínského kraje
Přípravu a vydávání Inovačního bulletinu
Studentskou soutěž „Nejlepší podnikatelský záměr“, workshopy a exkurze pro studenty atd.

TIC je členem:
Společnosti vědeckotechnických parků České republiky (akreditovaný člen)
Asociace inovačního podnikání České republiky (zástupce pro Zlínský kraj)
Inovační infrastruktury Zlínského kraje (zakládající člen)
Enterprise Europe Network (spolupracující partner)

Kontakt:

Ing. Lenka Kostelníková, Ph.D.
e-mail: kostelnikova@ticzlin.cz
tel.: (+420) 573 776 251
adresa: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
www.ticzlin.cz