Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Informace > Partneři projektu > Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

KHK_m.jpg
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje (KHK ZK) je zájmové, nepolitické a nezávislé sdružení, které v rámci Hospodářské komory České republiky reprezentuje podnikatelskou samosprávu na úrovni kraje jako partner veřejné správy.

KHK ZK byla založena v roce 2000 jako zájmové sdružení 4 právnických osob - okresních hospodářských komor (OHK):

Okresní hospodářská komora Kroměříž
Okresní hospodářská komora Uherské hradiště
Okresní hospodářská komora Vsetín
Okresní hospodářská komora Zlín

KHK ZK i jednotlivé okresní hospodářské komory nabízí podnikatelské veřejnosti následující služby:

Kontaktní centrum pro východní trhy (podpora exportu do Ruska a Číny)
Regionální exportní místo CzechTrade
Informační místo ČMRZB, a.s.
Asistence při zpracování žádostí o dotace EU
Asistenční centrum na podporu podnikání žen
Konzultace z oblasti podnikání
Poradenství k datovým schránkám
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
CzechPOINT, ověřování podpisů a listin
Vydávání certifikátů o původu zboží a karnetů ATA
Služby centrálního registru produktů a firem Axis4.info
Organizace každoročního semináře „Celoživotní učení – Kroměříž“
Pořádání vzdělávacích seminářů
Informační místo pro podnikatele

Kontakt:

Bc. Jana Tkadlecová
e-mail: tkadlecová@khkzlin.cz
tel.: (+420) 724 258 824
adresa: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
www.khkzlin.cz