Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Informace > Diskusní panely

Realizované diskusní panely

Inovační vouchery Zlínského kraje - zhodnocení spolupráce mezi firmami a UTB ve Zlíně
25. 4. 2012
Zápis z DP ke stažení

Diskuse k pilotnímu ověření vzdělávacího modulu pro studenty
24. 4. 2012
Zápis z DP ke stažení

Potenciál spolupráce UTB s firmami gumárenského a plastikářského průmysl

8. 11. 2011
Zápis z DP ke stažení 

Podnikavost studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
21. 9. 2011
Zápis z DP ke stažení

Možnosti využití aktuálních programů podpor podnikání a spolupráce ve Zlínském kraji
20. 9. 2011
Zápis z DP ke stažení

Diskuse k soutěži Inovační firma Zlínského kraje
21. 7. 2011
Zápis z DP ke stažení

Pracovní stáže studentů – příležitost pro firmy i studenty II
27. 6. 2011
Zápis z DP ke stažení 

Pracovní stáže studentů - příležitost pro firmy i studentů
3. 5. 2011
Zápis z DP ke stažení 

Metody a možnosti charakterizace topografie a vlastností povrchů materiálů
29. 3. 2011
Zápis z DP ke stažení 

Komunikační strategie – praktické aspekty a aplikace propagace vzdělávání směrem k firemnímu sektoru a veřejnosti
11. 3. 2010
Zápis z DP ke stažení 

Regionální rozvoj a regionální inovační strategie
22. 4. 2010
Zápis z DP ke stažení

Výzva pro inovační podnikání – klastry a podnikové sítě
22. 4. 2010
Zápis z DP ke stažení 
 
Průběžné zhodnocení spolupráce a partnerství projektu, zhodnocení dosavadních výstupů
9. 4. 2010
Zápis z DP ke stažení